Telefon +48 604 950 190

Usługi transportowe Łódź - Gardo Transport Łódź - Gardo Transport Łódź - Gardo Transport ADR Łódź - Gardo

Transport SENT

Samochód dostawczy z windą - Gardo

Dla Twojego komfortu i profesjonalnego zabezpieczenia Twojej dostawy działamy zgodnie z międzynarodową konwencja dotyczącą drogowego przewozu towarów, ładunków niebezpiecznych (ADR) i wrażliwych (SENT).

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń opracowany z myślą o realizacji wymogów narzuconych ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Umożliwia on natychmiastową wysyłkę wymaganych przez ustawodawcę danych, a także ich uzupełnianie oraz aktualizowanie. Dostęp do SENT odbywa się poprzez usługę e-Przewóz dostępną na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Wraz z początkiem 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje, na mocy których na przewoźników i kierowców transportujących wyszczególnione w ustawie towary zostały nałożone kolejne obowiązki. Po zakończeniu okresu przejściowego, w życie weszły dodatkowe przepisy, które jeszcze zaostrzyły kwestie monitorowania przewozu towarów wrażliwych SENT (np. UN2207 alkohol). W ich efekcie firmy transportowe muszą informować Krajową Administrację Skarbową (KAS) o usytuowaniu pojazdu z częstotliwością co minutę.

W związku z transportem towarów wrażliwych przewoźnik zobowiązany jest do wprowadzenia danych do elektronicznej bazy za pomocą formularzy, które są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). W kwestionariuszach konieczne jest wyszczególnienie informacji, takich jak środek transportu, numer licencji, miejsce i data podróży docelowej. Nad całością rejestracji przewozu pełni nadzór KAS (Krajowa Administracja Skarbowa)

Na mocy nowelizacji ustawy z października 2019r., wprowadzono także obowiązek posiadania lokalizatora w każdym pojeździe, przewożącym towary wrażliwe. Co oznacza, że według najnowszych wytycznych auta muszą być wyposażone w telekomunikacyjne urządzenie, wykorzystujące technologię położenia satelitarnego i transmisji danych (GPS). Co za tym idzie – dokładnie co minutę dane pojazdu są przesyłane do rejestru.

Za wszelkie przejawy niedostosowania się do nowych regulacji, w tym nawet w sytuacjach niezależnych od kierowcy czy przewoźnika, grożą wysokie kary finansowe. Taryfikator przewiduje grzywnę nawet do 100 000 złotych. Może zostać nałożona na przedsiębiorstwo w przypadku, gdy towar dotrze do miejsca innego niż zadeklarowane w zgłoszeniu lub gdy nie będzie możliwe ustalenie lokalizacji dostarczenia produktu. Za nieprzesyłanie danych w zgłoszeniu przewidziana jest sankcja wynoszącą do 10 000 złotych, w myśl art. 22 ust. 2a ustawy. Natomiast za nieuruchomienie lub niewyłączenie urządzenia we właściwym czasie oraz za niezatrzymanie pojazdu w trakcie wystąpienia problemów z lokalizatorem, kierowca może zostać ukarany mandatem o wartości od 5 000 – 7 500 złotych (art. 32 ust. 1 ustawy) – informuje ekspert OCRK. Trzeba także pamiętać, że kary za te przewinienia będą przyznawane niezależnie od tego, czy doszło do nich z przyczyn ludzkich czy też niezależnych od kierowcy lub przewoźnika.

Transport ADR i SENT to nasza codzienność, a swoją pracę wykonujemy bardzo precyzyjnie.

Stale współpracujemy z doradcą ds. bezpieczeństwa ADR, który wspiera nas we wprowadzaniu odpowiednich procedur. Zawsze z szczególną uwagą dbamy o wszelkie instrukcje bezpieczeństwa. Robimy wszystko, aby zagwarantować najwyższą jakość obsługi transportu ADR i SENT.

Zatem współpracując z nami MASZ PEWNOŚĆ, że Twój ładunek jest w dobrych rękach odpowiednio przygotowanych fachowców. Każdy kierowca w naszym Zespole posiada stosowne uprawnienia do przewozów niebezpiecznych materiałów ADR. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki temu możesz nam zaufać.

Skontaktuj się z nami
zamów bezpłatną wycenę